O NAS     PRODUKTY     USLUGI     DO POBRANIA     KONTAKT
iiplt

Witamy

Witamy na stronie internetowej domu maklerskiego International Investment Platform, o.c.p., a.s.

Udostępniamy zindywidualizowane produkty inwestycyjne poprzez sieć specjalnie dobranych partnerów, dostarczając rozwiązania inwestycyjne dostosowane do profilu poszczególnych inwestorów. Oferujemy szeroki wybór usług inwestycyjnych, działając zgodnie z dyrektywą MIFID oraz słowacką ustawą o obrocie papierami wartościowymi, a na obszarze UE zgodnie z jednolitym paszportem europejskim.

Nota
 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.