O NÁS     PRODUKTY     SLUŽBY     DOKUMENTY     INVESTIČNÍ DOTAZNÍK     KONTAKT
SK CZ EN
iiplt

Služby

Společnost International Investment Platform, o.c.p., a.s. může poskytovat tyto investiční služby, investiční činnosti a vedlejší služby:

a) přijetí a postoupení pokynu klienta týkajícího se jednoho nebo více finančních nástrojů ve vztahu k finančním nástrojům: a) převoditelné cenné papíry, b) cenné papíry a majetkové účasti ve fondech kolektivního investování,

b) vykonání pokynu klienta na jeho účet ve vztahu k finančním nástrojům a) převoditelné cenné papíry, b) cenné papíry a majetkové účasti ve fondech kolektivního investování,

c) řízení portfolia ve vztahu k finančním nástrojům: a) převoditelné cenné papíry, b) cenné papíry a majetkové účasti ve fondech kolektivního investování,

d) investiční poradenství ve vztahu k finančním nástrojům: a) převoditelné cenné papíry, b) cenné papíry a majetkové účasti ve fondech kolektivního investování

e) úschova a správa finančních nástrojů na účet klienta, včetně držitelské správy a souvisejících služeb, zejména správy peněžních prostředků a finančních jistot ve vztahu k finančním nástrojům: a) převoditelné cenné papíry, b) cenné papíry a majetkové účasti ve fondech kolektivního investování,

f) vykonávání investičního průzkumu a finanční analýzy nebo jiné formy všeobecného doporučení týkajícího se obchodu s finančními nástroji.

 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.