O NÁS     PRODUKTY     SLUŽBY     DOKUMENTY     INVESTIČNÝ DOTAZNÍK     KONTAKT
SK CZ EN
iiplt

Investičný dotazník

Účelom tohto dotazníka je vyhodnotenie či poskytnutie investičnej služby, alebo uskutočnenie obchodu s finančným nástrojom zodpovedá Vášmu investičnému cieľu, finančnej situácii, odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík v súlade s povinnosťami v zmysle Zákona o cenných papieroch a investičných službách, ako aj v zmysle príslušných nariadení EÚ.

V prípade, že neodpoviete na otázky z investičného dotazníka, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré investičné služby.

Tým sa vystavujete riziku, že Vaše skutočné potreby vyhodnotíme chybne a finančný nástroj nemusí byť pre Vás vhodný.V tomto prípade sa nemôžete domáhať škody alebo podobných nárokov.

International Investment Platform, o.c.p., a.s. (ďalej aj ako Spoločnosť) Vám môže niektoré služby (riadenie portfólia) poskytnúť iba v prípade, ak odpoviete na všetky otázky v dotazníku.

Spoločnosť použije informácie uvedené v dotazníku len na vyhodnotenie a kontrolu primeranosti, resp. vhodnosti investičných produktov.

Váš dotazník, prosím, aktualizujte aspoň raz za rok, vždy však pri podstatnej zmene údajov.

 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.