O NÁS     PRODUKTY     SLUŽBY     DOKUMENTY     INVESTIČNÝ DOTAZNÍK     KONTAKT
SK CZ EN
iiplt

Produkty

Ponúkame širokú paletu produktov a služieb v rozsahu licencie obchodníka s cennými papiermi, vrátane investičných fondov, fondov fondov, produktov pravidelného investovania a špecializovaných investičných produktov


Investičný program

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb. Výberom zo širokej ponuky podielových fondov umožňuje aktívne sa podielať na tvorbe investičnej stratégie.
Viac informácií o FlexMax Konte nájdete tu.


Portfólio manažment

Ponuka produktov pravidelného investovania Konto života PLUS a LifeFlex bola pre nových klientov ukončená ku dňu 31.3.2013.

Konto života PLUS – produkt pravidelného investovania, ktorý klientovi umožňuje vybrať si sumu a frekvenciu pravidelných investícií a dobu investovania. Klienti takisto získavajú ochranu kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov.
Dokumenty týkajúce sa Konto života PLUS sú dostupné v časti dokumenty.

LifeFlex – produkt pravidelného investovania ponúka investorom flexibilnú dobu investície, pravidelné alebo jednorazové investície a výber z troch investičných stratégií, pričom klienti získavajú aj vďaka diverzifikácii portfólia.
Dokumenty týkajúce sa LifeFlexu sú dostupné v časti dokumenty.



 
KONTAKTY
International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
E-mail:contact@iiplt.com
© 2020 International Investment Platform, o.c.p., a.s.